Drka mu žena kurac dok ne svrši

Kompilacija – brzo joj muž svršava.