Guzata kurva ga prima

Dirala mu je kurac nogom ispod stola.