Zet i svastika – azijska jebačina

Supruga od brata je bila sama kod kuće i pao je sex sa zetom. To će ostati njihova mala tajna.