Matore pizdurine ga pale

Maćeha sa divnim sisama mu je podala pičke.