Matore pice kradu momke

Mama je ukrala kćerki momka na trenutak.