Matorci i klinke

Sedam staraca umače u mladu usku picu.