Jebacina sa vrucom mamom (maceha)

Maćeha ti nije u rodu. Ako pokazuje znakove da bi kurca, dadni joj.