Gole dame

Gole dame i gospoda nasumično izvlače ko će koga jebavati, ko liga prvaka.